بازگشایی مسیر یک روستا بعد از ۵۰ سال + جزئیات

بازگشایی مسیر یک روستا بعد از ۵۰ سال + جزئیات

به همت نهاد آبادانی و پیشرفت دیشموک و با مشارکت مردم و دولت، راه ارتباطی روستای دره وار فارتق به طول ۲ کیلومتر بازگشایی شد.

به گزارش حوزه روابط عمومی نهاد آبادانی و پیشرفت دیشموک، مسیر ارتباطی روستای دره وار فارتق از توابع بخش دیشموک توسط نهاد پیشرفت دیشموک و با مشارکت دولت و مردم پس از حدود ۵۰ سال بازگشایی شد.

اسفندیار مختاری مسئول نهاد آبادانی و پیشرفت دیشموک به همراه صفا حبیبی بخشدار با حضور در روستای دره وار فارتق مشکل مسیر ارتباطی را از نزدیک بررسی نموده و با اعزام تجهیزات، بازگشایی مسیر ارتباطی انجام پذیرفت که مشکل ارتباطی ۳۰ خانوار حل شده و بستر گازکشی این خانوارها نیز فراهم گردیده شد.

گفتنی است اهالی روستا در گفت و گو با خبرنگار ما اذعان داشته اند: سالهاست که به خاطر این مشکل اساسی، علاوه بر عدم دسترسی به مسیر ارتباطی، امکان گازکشی به روستا نیز مسیر نبوده است.