بازگشایی ۳۰۳ کیلومتر از جاده‌های عشایری بخش دیشموک به گزارش روابط عمومی نهاد آبادانی و پیشرفت بخش دیشموک، به همت بنیاد علوی بازگشایی ۳۰۳ کیلومتر از جاده‌های عشایری در بخش دیشموک آغاز شد.

بازگشایی ۳۰۳ کیلومتر از جاده‌های عشایری بخش دیشموک

مدیر نهاد آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی بخش دیشموک گفت: یکی از برنامه‌های امسال  بنیاد علوی در بخش دیشموک بازگشایی جاده‌های ایل رو در سیزده منطقه عشایری این بخش است.
اسفندیار مختاری اعتبار این طرح بازگشایی جاده‌های عشایری را ۹۶۰ میلیون تومان علام کرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده این طرح بازگشایی با مشارکت بسیج سازندگی سپاه فتح استان طی ۲ ماه اجرا می‌شود.
مختاری تسهیل در عبور و مرور عشایر، تهیه علوفه دام و تسهیل در خدمات رسانی به عشایر را از اهداف طرح بازگشایی حاده‌های عشایری بیان کرد و ادامه داد: این طرح در منطقه عشایری درغک به کوه سیاه، تنگ سوخته به سرتنگ لیراب، رود ریش، آجم، مورخانی به دلی کما وهفت چشمه، شرنگ رنگ، نسه طاویس، لرزو، سرتلپ و اشترون اجرا می‌شود.